dimarts, 14 de juny del 2011

Tema 14 de matemàtiques: estadística i probabilitat

Joc d'atzar i probabilitat